07-130 Łochów                             
Al. Łochowska 6
Tel. 606 326 758
e-mail: projekty.ksiazek@interia.eu
Kierownik Budowy
Biuro Projektowe
Projekty indywidulane
Wróć do listy

Sklep z mieszkaniem

Dane techniczne:
- pow. zab. -  62,0 m2,
- pow.użytk. sklepu - 48.0 m2,
- pow. użytk. mieszania - 39.0 m2.