07-130 Łochów                             
Al. Łochowska 6
Tel. 606 326 758
e-mail: projekty.ksiazek@interia.eu
Kierownik Budowy
Biuro Projektowe
Projekty indywidulane

PROJEKTY INDYWIDUALNE ŁOCHÓW

Ze względu na fakt, że wykonujemy projekty na indywidualne życzenie klienta,  jesteśmy w stanie wykonać projekty:
- budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, energooszczędnych
   i pasywnych,        
- budynków inwentarskich,
- budynków rekreacji indywidualnej,
- budynków gospodarczych,
- budynków garażowych,
- budynków magazynowych,
- budynków usługowych i innych,
- rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków,
- projekty przyłżczy wodociagowych,
- projekty zjazdów indywidualnych.


Poniżej przedstawiamy Państwu kilka pozycji projektowych wykonanych przez nasze biuro w ogólnym zarysie.